MATLAMAT


1.     PSS sebagai nadi peningkatan kecemerlangan pelajar.

 

2.     PSS sebagai “One Stop Learning Centre”.

 

3.     PSS mewujudkan suasana yang  dapat mengembangkan kemahiran berfikir dan kemahira nLiterasi Maklumat sehingga melahirkan pengguna yang berfikiran kreatif dan inovatif.

 

4.     PSS mengamalkan polisi perkongsian maklumat.

 

5.     PSS sebagai nadi dan pusat kurikulum sekolah iaitu dari segi  peranan penyampaian dan kemajuan.

 

6.     Mewujudkan suasana PSS yang lebih kondusif, ceria dan menarik.

 

WarnaTema:           Warna unggu ,kuning, merah dan putih.

 

Gimik PSS    : Tokoh ilmuan Islam dalam Pusat Sumber- Tokoh Ilmuan Islam merupakan satu ikon ke arah memupuk semangat cintakan ilmu demi memartabatkan umat Islam.

 

 342 total views,  1 views today