PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN  DAN KEJAYAAN YANG DILAHIRKAN OLEH SEKOLAH AL-MADRASAH AL-ISLAHIAH AL WATANIAH( AL-ISLAHIAH, BOHOR MALI)

Perubahan dari semasa ke semasa telah diusahakan oleh pihak-pihak yang tertentu dalam memastikan sekolah ini terus berdiri sebagai sebuah pusat pendidikan yang menekankan aspek keagamaan khususnya. Namun sistem kurikulum juga mengikut sukatan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan mengekalkan Sukatan Pelajaran Agama Islam dan Bahasa Arab seperti yang sedia ada dalam (Sukatan Al-azhar). Seperti yang terkandung didalam Memorandum Persefahaman antara Jemaah Pengurusan Sekolah Agama Al-Islahiah (Menengah dan Rendah) dan Kementerian Pelajaran Malaysia pada Disember 2004.

          Peningkatan dan perkembangan dalam mengamalkan pembelajaran dan pengajaran (P&P) di dalam kelas kepada pelajar telah jelas bermula sekitar tahun 1990-an lagi. Antaranya dalam aspek P&P, alat bantu mengajar yang kini dikenali sebagai ABM, dan penambahan bilangan tenaga pengajar .

          Antaranya, di awal proses menjadikan sekolah ini sebagai salah sebuah Sekolah Bantuan Kerajaan dalam usaha meningkatkan keperluan dan kemudahan pelajaran, pihak sekolah dengan usaha dan kesungguhan tenaga pengajar telah sedikit demi sedikit berjaya menjadikan sekolah yang asalnya sekolah pondok itu setaraf dengan sekolah kerajaan dari aspek penyampaian pendidikan.

          Sekitar awal tahun 1990-an, dengan bantuan dan sumbangan daripada masyarakat setempat mahupun luar, sekolah ini telah mampu memiliki alat bantuan mengajar seperti komputer dan alatan pengajaran untuk kemahiran hidup bagi membantu P & P pelajar.

Gambar : Komputer telah digunakan sebagai Alat Bantu Mengajar sekitar tahun 1990-an

15 (Mobile)

Gambar : Kemudahan alatan untuk matapelajaran Kemahiran Hidup dan bilik khas melancarkan lagi proses pengajaran & pembelajaran pada masa itu

 531 total views,  1 views today