PERUBAHAN CORAK PENTADBIRAN DARI SEKOLAH PONDOK/ MADRASAH KEPADA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN

Titik permulaan yang mendorong kepada penyerapan Sekolah ‘Al- Madrasah Al-Islahiah Al-Wataniah’ sebagai sebuah Sekolah Agama Rakyat kepada Sekolah Agama Bantuan Kerajaan ialah apabila secara rasminya Kementerian Pendidikan Malaysia menghantar surat cadangan  menjadikan sekolah ini sebagai Sekolah Bantuan Kerajaan setelah dikenalpasti oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis sendiri pada bulan Februari tahun 2000.

 

          Namun secara tidak langsungnya, pihak sekolah dalam mesyuarat yang bertarikh 28 Disember 1999 telahpun membincangkan tentang syarat-syarat yang akan dibentangkan kepada pihak Kementerian. Antara perkara yang diketengahkan dan dipandang utama ialah berkaitan :

 
  1. Tanah
  2. Bangunan
  3. Pengetua
  4. Guru
  5. Pentadbiran
  6. Penasihat
  7. Kurikulum/Kokurikulum
  8. Peperiksaan
  9. Buku Teks
  10. Biasiswa
   

Seterusnya melalui surat yang bertarikh 24 Januari 2003, rujukan sekolah

SMAI/Ps.372(1), pihak sekolah telah menghantar persetujuan untuk diterima masuk sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan dengan melampirkan syarat-syarat yang telah dibincangkan dikalangan Mesyuarat Lembaga Tadbir dengan harapan diberi pertimbangan oleh pihak Kementerian.

 

          Proses perbincangan dan semakan perkara-perkara berkenaan penerimaan sekolah Al- Madrasah Al-Islahiyah Al-Wataniah ke dalam sebagai salah sebuah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan berlangsung lebih kurang 1 tahun, dan akhirnya pada Disember 2004 maka terjalinlah secara rasminya Memorandum Persefahaman antara sedia ada dalam (Sukatan Al-azhar). Seperti yang terkandung didalam Memorandum Persefahaman antara Jemaah Pengurusan Sekolah Agama Al-Islahiah (Menengah dan Rendah) dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

          Melihat bahawa adalah demi kepentingan dan manfaat terbaik sistem pendidikan agama di sekolah tersebut, Jemaah Pengurusan telah bersetuju supaya sekolah tersebut menerima sumbangan modal dan sumbangan bantuan penuh daripada Kementerian Pelajaran.

 

          Selepas terbentuknya Memorandum Persefahaman itu, maka corak pentadbiran sekolah telah mengalami perubahan, dan perubahan-perubahan tersebut telah dilakukan secara berperingkat-peringkat.

 

          Perubahan yang utama ialah menjadikan Sekolah Agama Al-Islahiah (Menengah dan Rendah) selepas itu disebut  ’Sekolah Agama’ sebagai sekolah bantuan kerajaan di bawah Akta Pendidikan 1996. Sumbangan akan diterima olah pihak sekolah dalam bentuk sumbangan modal dan sumbangan bantuan. Sumbangan yang diberikan akan ditentukan oleh Menteri Pelajaran selaras dengan peruntukan undang-undang.

 

          Dari segi Kurikulum dan Kokurikulum pula, sekolah perlu melaksanakan juga Kurikulum Kebangsaan seperti yang ditetapkan di bawah Akta Pendidikan 1996, tanpa meninggalkan Kurikulum Pelajaran Agama yang diluluskan oleh Majlis Raja-Raja.

         

          Dalam perkara yang menyentuh mengenai pelajar, pendaftaran pelajar di sekolah perlu diuruskan oleh Kementerian Pelajaran dengan kerjasama Jemaah Pengurusan. Manakala kedudukan guru di sekolah ditentukan oleh Kementerian Pelajaran dengan persetujuan bersama Jemaah Pengurusan, begitu juga dengan kedudukan kakitangan sokongan di sekolah.

 

          Kedudukan Lembaga Pengurus sekolah tidak tergugat dengan campurtangan Pihak Kementerian kerana masing-masing punyai tanggungjawab dan skop kerja masing-masing hanya semata-mata untuk ke arah kebaikan sekolah agama rakyat. Yang pastinya, kerjasama daripada Lembaga Pengurus Sekolah dengan Pihak Kementerian dilihat sebagai gabungan yang lebih mantap dalam meningkatkan mutu pendidikan yang lebih teratur, licin dan terjamin samaada kepada pelajar, guru-guru, staf sokongan dan masyarakat sekelilig.

                    

 330 total views,  1 views today