PERUBAHAN INFRASTRUKTUR SEKOLAH DARI SEBUAH SEKOLAH PONDOK/MADRASAH KEPADA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN.


Pada tahun1990-an, pihak Lembaga Pengurusan Sekolah bersama guru-guru pada masa itu telah berusaha memperbaiki dan menambahbaikan keperluan pelajar dan juga guru-guru bagi memastikan keselesaan dan kesempurnaa dalam proses pembelajaran. Jika difikirkan pun pada waktu itu, aspek yang perlu dititikberatkan ialah tempat atau bangunan sekolah bagi menampung pelajar-pelajar.

 

            Memandangkan sekolah Agama Al- Islahiah pada waktu itu dikenali Al- Madrasah Al-Islahiyah Al-Wataniah telah sebati dengan masyarakat setempat, maka telah tampil beberapa orang yang sanggup mewakafkan tanah mahupun sumbangan dalam bentuk kewangan bagi membaik pulih dan membina bangunan sekolah yang baru.

 

          Perkembangan dan peningkatan bangunan sekolah bermula pada tahun 1990-an. Antara bangunan terawal yang dibina bagi menggantikan bangunan lama ialah bangunan seperti gambar dibawah. Bahan bagi binaan bangunan tersebut digunasemula daripada bahan bangunan Sekolah Rendah Simpang Empat yang pada waktu itu diroboh untuk pembinaan bangunan yang baru.

 

          Memandangkan waktu itu, kedudukan kewangan sekolah Al- Madrasah Al-Islahiyah Al-Wataniah banyak bergantung kepada sumbangan masyarakat  dari segenap lapisan masyarakat maka segala usaha untuk penambahbaikkan sekolah terhasil perlu ditangani dengan bijak supaya tidak membebankan kewangan sekolah.

 
1 (Mobile)

Gambar   : Kawasan asal sekolah binaan pada tahun 1990-an, bahan binaan digunasemula daripada bahan bangunan Sek.Ren. Simpang Emapat.

2 (Mobile)

Gambar :  Antara kawasan/tanah yang diwakafkan oleh penduduk kampung untuk digunakan oleh pihak sekolah bagi membina kawasan sekolah baru.

Pada tahun 1992, sekolah telah menerima satu sumbangan yang amat besar maknanya kepada pihak sekolah dan pelajar-pelajar. Dato’ Abdul Rahman Abbas ialah seorang yang sentiasa mengambil berat dalam hal-hal kebajikan dan pengembangan agama Islam. Hari ini, Dato’ Abdul Rahman sendiri telah menubuhkan satu yayasan yang dinamakan ‘ Yayasan Sofia’.

 

          Dato’ Abdul Rahman Abas telah menderma demi membina Sekolah Agama Al-Islahiah, Perlis dengan kos sebanyak RM365,000. Jawatankuasa sekolah bersetuju menamakannya sebagai Bangunan Ibnu Abas. Biasiswa juga diberi kepada 10 orang pelajar cemerlang mulai tahun 2005.

 
3 (Mobile)

Gambar : Kenangan Dato’ Abdul Rahman Bin Abas.

4 (Mobile)

Gambar : Pelajar lelaki dan perempuan merakam kenangan dihadapan

                 Bangunan Ibnu Abas yang telah siap dibina.

 

 317 total views,  5 views today