Definisi Pusat Sumber Sekolah

Pusat Sumber Sekolah sebagai sebuah pusat aktiviti bersepadu  dan antara guru dan murid di peringkat sekolah yang mempunyai ruang khas dan koleksi pelbagai bahan pengajaran dan pembelajaran yang diurus secara sistematik.

          Menurut Davies ( 1974 ), PSS merupakan sebuah makmal yang mampu menawarkan semua jenis media pengajaran dan pembelajaran penting bagi memberi sokongan optimum kepada program pendidikan.

 274 total views,  5 views today