Disember 2004 setelah rasminya Memorandum  Persefahaman antara Jemaah Pengurusan Sekolah Agama Al-Islahiah (Menengah dan Rendah) dan Kementerian Pelajaran Malaysia maka bermulalah sumbangan modal dan bantuan yang diperuntukkan oleh pihak Kerajaan kepada pihak sekolah yang mana diantaranya melibatkan sumbangan bantuan bangunan sekolah.

 

Walaubagaimanapun mengikut syarat Perkara VII dalam memorandum tertulis bahawa tapak dan bangunan Sekolah Agama hendaklah kekal di bawah hak milik tuan punya tanah atau Jemaah Pengurusan dan tidak, dengan apa-apa cara jua, boleh terletak hak kepada kerajaan.

 

            Tapak dan bangunan Sekolah Menengah Agama Al-Islahiah dan dan Sekolah Rendah Agama Al-Islahiah di daftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Perlis sebagai Pemegang Amanah bagi pihak yang mewakafkan tanah-tanah itu. Manakala kawasan perkuburan seluas 2 relong dalam tapak kawasan sekolah ini dan 4 blok Rumah Penyayang ( Baitul Hanan) yang dulu terletak di dalam kawasan yang sama dalam sekolah dikekalkan di bawah Lembaga Pentadbir dan di bawah Kawalan Kebajikan Masyarakat.

 

            Selanjut dengan itu, Kerajaan telah menyumbang bantuan bangunan baru termasuk bangunan Asrama Putra dan Asrama Putri bagi menampung jumlah pelajar yang kini mencecah 350 orang pelajar. Sehingga pada masa kini pun, pihak Kerajaan masih dalam proses membangunkan beberapa bangunan tambahan dan menambahbaikan bangunan yang sedia ada untuk keselesaan pelajar dan warga pendidik malahan masyarakat setempat khususnya.

 

          Sumbangan dan bantuan Kerajaan membantu pihak sekolah dalam mencapai misi, visi dan matlamat Sekolah Agama Al-Islahiah, Bohor Mali, Simpang Empat, Perlis.

10 (Mobile)

Gambar   :  Blok asrama putri Sekolah Agama Al-Islahiah, Bohor Mali.

11 (Mobile)

Gambar   :  Blok bangunan kelas di belakang Bangunan Ibnu Abas

12 (Mobile)

Gambar    :  Wajah baru Sekolah Agama Al-Islahiah, Bohor Mali selepas diserap 

                    sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan.

 962 total views,  5 views today