BAHASA ARAB SPM
Sorf Kertas 1 & 2
Ustazah Basyira Binti Omar

 (Jabatan Pendidikan Negeri Perlis/ SMKA (P) Alawiyah Kangar)

280420 Slot 4 Sorf Kertas 1 & 2 Musytaqqat Bahasa Arab SPM 
Ustazah Basyira Omar
(Jabatan Pendidikan Negeri Perlis / SMKA (P) Alawiyah Kangar)
050520 Slot 2 Balaghah Al Muhassinat Bahasa Arab SPM 
Ustazah Basyira Binti Omar
(Jabatan Pendidikan Negeri Perlis / SMKA (P) Alawiyah Kangar)
Bahasa Arab (SPM) : Al-Muhassinat Al-Lughawiah - 
Ustazah Basyira Binti Omar
(Jabatan Pendidikan Negeri Perlis / SMKA (P) Alawiyah Kangar)
6 Jun 2020 :Bahasa Arab (SPM) : Sorf : Fiil Mu'tal - 
Ustazah Basyira Binti Omar
(Jabatan Pendidikan Negeri Perlis / SMKA (P) Alawiyah Kangar)

Bahasa Arab (SPM) : Balaghah: Uslub Khabari & Uslub Insyai - 
Ustazah Basyira Binti Omar
(Jabatan Pendidikan Negeri Perlis / SMK Agama (P) Alawiyah Kangar)

 521 total views,  7 views today